El nou paviment Signinum®

La present obra es troba en una masia, de finals del segle XIX, de les afores de la ciutat de Vic (Osona). L'edifici principal contenia al seu voltant diverses dependències adjacents, de la mateixa època o posterior, algunes de les quals restaven en desús. A la planta baixa d'una d'elles va ser on es va realitzar aquesta actuació. 

A causa de la pèrdua del seu ús original, aquest espai restava desaprofitat sobretot per la manca d'acondicionament per a l'habitatge. Per aquesta raó, es va optar per dotar-lo d'unes condicions aptes, i convertir-lo en un espai de reunió, confortable i acollidor.

L'espai

Es tractava d'un espai rectangular d'una sola nau, amb unes dimensions aproximades de 10m x 5m, on s'havia previst destinar una àrea a usos més domèstics (cuina, zona de menjador, etc.) i una altra a usos de caràcter més lúdic, tipus sala d'estar. Amb el propòsit d'utilitzar materials naturals, es va optar per la zona de cuina realitzar un paviment més usual, fet de maó massís artesanal, i col·locat en forma d'espiga.

Mentre que per a la zona de sala d'estar, una àrea entorn els 30m2, es va preferir la opció del nostre paviment SIGNINUM®, ja que encaixava amb les premisses inicials d'utilització de materials naturals i alhora aportava caràcter i personalitat a l'espai, a més d'una nova sensació de confort.

Procés constructiu del paviment Signinum®

El procés d'elaboració d'aquest paviment es va dividir en dues fases, estesa i acabat. A més, aprofitant les possibilitats que permetia aquest paviment amb la combinació de materials, es va suggerir la possibilitat d'esbossar un dibuix esquemàtic per ser inclòs en el paviment. A continuació es descriuen els processos realitzats.

Estesa.Primer de tot, va caldre estendre un llit de graves en tota la superfície de l'espai per després poder-hi assentar el paviment, ja que tota la nau estava mancada de qualsevol tipus de pavimentació. Tot seguit es va procedir a l'estesa del material del paviment, que consistia en una mescla en aigua de: ceràmica triturada de diferents granulometries (des de la mida de pols fins a 2'5cm) i calç, de la qual se'n obtenia una argamassa d'aspecte semblant al formigó, però amb una tonalitat rosada a causa del color propi dels materials utilitzats (ceràmica i calç).

Abans, però, es va realitzar el dibuix proposat. Mitjançant una plantilla, es va traspassar el dibuix a la zona escollida, fet amb rajols massissos posats de costat i convenientment tallats a la mida justa.

signinum_preparació_paviment       signinum_estesa_paviment

Acabat.Després de deixar passar un temps prudencial per aconseguir unes òptimes propietats d'enduriment i resistència, es va iniciar la fase final d'acabat. Aquesta fase va consistir en extreure la capa més superficial del paviment, mitjançant màquines polidores, i deixar veure la seva composició: els diferents tipus de granulometries i de colors de la ceràmica triturada utilitzada.

signinum_acabat_paviment        signinum_vic8

Així es va obtenir el resultat final, un paviment continu, sense juntes, elaborat amb materials 100% naturals, personalitzat i amb una nova sensació de benestar i calidesa.

Veure el document complet (pdf)

Altres treballs realitzats en paviments

Empúries. Recinte sagrat d'Asclepi
Finalitzat
ACTUAL CA
Empúries. Recinte sagrat d'Asclepi
30.11.-1
Mosaics i paviments Jaciments arqueològics Paviments
Les restes arqueològiques de la Sala Infantil de la Biblioteca de la Casa de Cultura de Girona
Finalitzat
ACTUAL CA
Les restes arqueològiques de la Sala Infantil de la Biblioteca de la Casa de Cultura de Girona
30.11.-1
Mosaics i paviments Pedra Jaciments arqueològics Paviments
La Capella de Sant Miquel, del Castell-Palau de La Bisbal d'Empordà
Finalitzat
ACTUAL CA
La Capella de Sant Miquel, del Castell-Palau de La Bisbal d'Empordà
30.11.-1
Mosaics i paviments Arquitectura Paviments