A Signinum recuperem la construcció de rellotges solars

Són projectes realitzats totalment a mida, des dels càlculs solars fins a la realització dels elements ornamentals que composaran els rellotges.

El disseny del rellotge de sol va totalment lligat a la seva ubicació final, fet que proporciona que no hi hagi cap rellotge igual.

Utilitzem totes les tècniques que ens permet el treball amb la calç: estucats lliscats, esgrafiats, pintura al fresc, etc. I sempre amb materials 100% naturals: sorra de marbre, calç amarada i pigments naturals.

Recuperem la construcció de rellotges solars
Finalitzat
ACTUAL CA
Recuperem la construcció de rellotges solars
30.11.-1
Estucs esgrafiats Pintura mural Arquitectura Rellotges de Sol
Rellotge de sol del Pati de les Magnòlies
Finalitzat
ACTUAL CA
Rellotge de sol del Pati de les Magnòlies
30.11.-1
Estucs esgrafiats Pintura mural Arquitectura Rellotges de Sol

Articles i publicacions

Rellotges de Sol