A Signinum recuperem la construcció de rellotges solars

Són projectes realitzats totalment a mida, des dels càlculs solars fins a la realització dels elements ornamentals que composaran els rellotges.

El disseny del rellotge de sol va totalment lligat a la seva ubicació final, fet que proporciona que no hi hagi cap rellotge igual.

Utilitzem totes les tècniques que ens permet el treball amb la calç: estucats lliscats, esgrafiats, pintura al fresc, etc. I sempre amb materials 100% naturals: sorra de marbre, calç amarada i pigments naturals.

Recuperem la construcció de rellotges solars
Finalitzat
ACTUAL CA
Rellotge de sol del Pati de les Magnòlies
Finalitzat
ACTUAL CA
Rellotge de sol del Pati de les Magnòlies
30.11.-1
Arquitectura Rellotges de Sol

Articles i publicacions

Rellotges de Sol