Especialistes en la conservació del patrimoni arqueològic i monumental

A SIGNINUM som professionals amb una llarga experiència en el camp de la conservació-restauració del patrimoni construït. El nostre compromís en la seva preservació del patrimoni ens ha permès conèixer de prop les tècniques constructives del passat, per alhora recuperar-les i difondre-les en els nostres dies.

Articles i publicacions

logos