Especialistes en la conservació i restauració de pintures murals

La conservació té per objecte propiciar unes condicions favorables per reduir al màxim possible la degradació i evitar els tractaments curatius innecessaris, perllongant així la vida de les pintures murals.

La restauració de pintures murals té com a objectiu tornar la unitat estètica a les pintures. Els materials s'ajusten als criteris de restauració, és a dir, s'han de poder distingir bé de la pintura original, i han de ser reversibles.

Rellotge de sol de Can Abras, Riudellots de la Selva (La Selva)
Finalitzat
ACTUAL CA
Rellotge de sol de Can Abras, Riudellots de la Selva (La Selva)
30.11.-1
Estucs esgrafiats Pintura mural Rellotges de Sol
Rellotge de sol del Pati de les Magnòlies, Girona
Finalitzat
ACTUAL CA
Rellotge de sol del Pati de les Magnòlies, Girona
30.11.-1
Estucs esgrafiats Pintura mural Rellotges de Sol
Rellotge de sol de Can Paradets, Cassà de la Selva (Gironès)
ACTUAL CA
Rellotge de sol de Can Paradets, Cassà de la Selva (Gironès)
Estucs esgrafiats Pintura mural Rellotges de Sol
Les façanes de Can Gassó, Teià (Maresme)
ACTUAL CA
Les façanes de Can Gassó, Teià (Maresme)
Estucs esgrafiats Pintura mural

Articles i publicacions

Pintura mural