Especialistes en la conservació i restauració de pintures murals

La conservació té per objecte propiciar unes condicions favorables per reduir al màxim possible la degradació i evitar els tractaments curatius innecessaris, perllongant així la vida de les pintures murals.

La restauració de pintures murals té com a objectiu tornar la unitat estètica a les pintures. Els materials s'ajusten als criteris de restauració, és a dir, s'han de poder distingir bé de la pintura original, i han de ser reversibles.

Recuperem la construcció de rellotges solars
Finalitzat
ACTUAL CA
Recuperem la construcció de rellotges solars
30.11.-1
Estucs esgrafiats Pintura mural Arquitectura Rellotges de Sol
Rellotge de sol del Pati de les Magnòlies
Finalitzat
ACTUAL CA
Rellotge de sol del Pati de les Magnòlies
30.11.-1
Estucs esgrafiats Pintura mural Arquitectura Rellotges de Sol

Articles i publicacions

Pintura mural