Especialistes en la conservació i restauració de pintures murals

La conservació té per objecte propiciar unes condicions favorables per reduir al màxim possible la degradació i evitar els tractaments curatius innecessaris, perllongant així la vida de les pintures murals.

La restauració de pintures murals té com a objectiu tornar la unitat estètica a les pintures. Els materials s'ajusten als criteris de restauració, és a dir, s'han de poder distingir bé de la pintura original, i han de ser reversibles.

Articles i publicacions

Pintura mural