Especialistes en la conservació del patrimoni arqueològic i monumental

SIGNINUM RESTAURA SL és una empresa especialitzada en la conservació del patrimoni arqueològic i monumental. Treballem en la restauració de construccions arquitectòniques històriques, en la conservació i musealització de jaciments arqueològics; recuperem l’ús dels materials i tècniques antigues i a la vegada disposem d’avenços tècnics per desenvolupar tot tipus de projectes. Oferim un procés de treball complet, des de l’estudi històric, la documentació tècnica i gràfica, la diagnosi i establiment de les causes de degradació, fins a la realització dels tractaments de conservació-restauració i els treballs de restabliment dels béns intervinguts. Sempre amb la finalitat de retornar els valors que corresponen al nostre patrimoni.