Estuc tradicional de calç

Aquesta masia, situada a la comarca d'Osona, ha volgut recuperar els revestiments que antigament cobrien els seus murs interiors. Fruit de l'abandó que havia sofert l'edifici durant molts anys, aquests revestiments s'havien perdut completament; amb la nostra intervenció s'ha volgut recuperar l'aspecte original que devia mostrar en la seva època de més esplendor.

L'espai

Es tracta d'una sala d'estar situada a la segona planta de l'edifici, i per tant amb un ús més privat, com a sala-distribuïdor de les diferents estances de la planta. Tot i que presenta pocs elements ornamentals, sí que cal destacar el treball de la pedra original de les llindes de cadascuna de les seves portes, les quals però fins ara passaven desaparcebudes al ser tota la sala en pedra vista. Per aquesta raó, hem cregut oportú ressaltar-les en tota la seva superfície, per aportar-nos singularitat i magnaficiència a l'espai.

Procés constructiu

Primerament, al ser tots els murs de la sala en pedra vista, ha calgut uniformitzar les seves superfícies amb un arrebossat de calç i sorra, que ens servirà de base per a les seguents capes, i hem deixat a la vista les llindes i pedres treballades que hem cregut oportú.

A continuació, s'ha iniciat el treball propi d'estucat tradicional de calç, amb l'estesa d'una primera capa més gruixuda de morter de calç i sorra de marbre, per deixar-la amb un acabat remolinat. A continuació, s'ha estés la segona capa, més fina, realitzada amb un morter més gras de calç i pols de marbre, i aplicat amb la llana de manera heterogènia per evitar deixar trasses massa uniformes, i alhora otorgar un aspecte d'aigües a l'estuc. I finalment, s'ha acabat el procés de treball amb una última aplicació d'una fina capa de calç en pasta, la qual s'ha treballat amb espàtula i raspalls suaus per donar un aspecte satinat a totes les superfícies estucades.

El resultat final: la recuperació d'un espai diàfan i agradable, i d'una tècnica d'alta qualitat arrelada al nostre passat.

Altres treballs realitzats en estucs esgrafiats

Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
Finalitzat
ACTUAL CA
Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
30.11.-1
Estucs esgrafiats Arquitectura
Esgrafiant!
Finalitzat
ACTUAL CA
Esgrafiant!
30.11.-1
Estucs esgrafiats Arquitectura