Creu de terme de Sant Sebastià

Entre els mesos de març i abril de 2016 hem intervingut la creu de terme de Sant Sebastià, ubicada al camí que porta a l'ermita de Sant Sebastià, a Calaf, i que marca el límit entre els termes de Calaf i Calonge de Segarra. 

La creu de terme de Sant Sebastià està formada per la unió de dos elements dissociats: una base quadrada on s'hi encasta un fust octogonal molt desgastat, el qual és coronat per una creu de ferro que substituiria la creu de pedra original no conservada.

Es tracta d'una creu tallada en pedra, de tipus sorrenca, datada del segle XIX, de la qual però se'n desconeix la seva autoria. 

La nostra intervenció

La nostra intervenció s'ha centrat principalment en subsanar els danys produits per un accident de circulació ocorregut en l'indret, el qual va afectar greument la seva conservació. 

Tanmateix s'ha aprofitat l'ocasió per a realitzar un procés de restauració complet, que a més de l'adhesió i fixació del fragment de fust trencat, ha inclòs: la consolidació i estabilització de la base i el fust, la neteja i eliminació de capa biològica existent en gran part de la superfície dels dos elements de pedra, la retirada i eliminació d'intervencions anteriors, la reintegració volumètrica i segellat d'esquerdes i fissures existents i la seva reintegració cromàtica  i l'aplicació d'una capa de protecció a la creu de ferro del coronament. 

Altres treballs realitzats en pedra

Les restes arqueològiques de la Sala Infantil de la Biblioteca de la Casa de Cultura de Girona
Finalitzat
ACTUAL CA
Les restes arqueològiques de la Sala Infantil de la Biblioteca de la Casa de Cultura de Girona
30.11.-1
Mosaics i paviments Pedra Arquitectura Jaciments arqueològics
Creu de terme de Can Llaurador
Finalitzat
ACTUAL CA
Les muralles de l'antic castell del Far d'Empordà
Finalitzat
ACTUAL CA
Les muralles de l'antic castell del Far d'Empordà
30.11.-1
Pedra Arquitectura Jaciments arqueològics
La Muralla Medieval de L'Esquerda
Finalitzat
ACTUAL CA
La Muralla Medieval de L'Esquerda
30.11.-1
Arquitectura Jaciments arqueològics
Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
Finalitzat
ACTUAL CA
Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
30.11.-1
Estucs esgrafiats Arquitectura
Esgrafiant!
Finalitzat
ACTUAL CA
Esgrafiant!
30.11.-1
Estucs esgrafiats Arquitectura