Esgrafiant!

Aquesta casa de poble, situada al nucli antic de Cassà de la Selva (Gironès), ha volgut recuperar la seva dignitat després de viure en l’anonimat i la decrepitud que el pas dels anys li havia imposat. La intenció que hem volgut transmetre amb aquesta intervenció ha sigut tant la recuperació d’una tècnica tradicional de construcció com l’embelliment d’un edifici, otorgant-li d'aquesta manera una nova cara i nova personalitat.

La façana

Es tracta d'una façana amb planta baixa i primer pis, i rematada en el seu coronament per una canalització de recollida d’aigues, conformant una superfície total aproximada de 50m2. L’edifici correspón a una casa de poble, probablement de principis del segle XIX, en la qual la façana és un fidel reflexe de la seva construcció pobra i austera, sense cap element arquitectònic destacable ni tampoc ornamental, i que a més, el pas dels anys i les successives reformes i modes li havien anat deixant irremeiablement petja sobre seu. 

Per aquesta raó, varem voler otorgar-li una nova cara a aquesta petita construcció mitjançant una tècnica tradicional que estés en consonància amb el caràcter popular. Amb aquest objectiu ens varem acostar a la tècnica dels esgrafiats segovians, on des de temps immemorials, els barris més antics d’aquella ciutat, els seus carrers i les seves places més populars, apareixen amb una gran varietat de tècniques, tipologies i elements ornamentals que els hi otorguen un caràcter únic i personal, sense perdre’n alhora la seva essència més popular

La intervenció

La primera intervenció va ser la d'extreure totes les capes d'arrebossats i pintures diverses que s'havien anat succeint damunt la façana al llarg dels anys. Es va realitzar doncs un repicat general a tota la seva superfície, fet que ens va permetre comprobar el tipus de construcció de la casa, amb molta pedra petita i de poca qualitat, i amb un morter de calç molt pobre i de baixa cohesió, com també les diverses intervencions d'obra menor que havia sofert amb el pas del temps. Potser per això va ser notable la sorpresa de descobrir els brancals, el marxapeus i la llinda de pedra originals de l'entrada principal de la casa, dels quals no se'n evidenciava cap rastre ni tampoc se'n sabia resde la seva presència. Sens dubte aquesta fou una troballa molt valuosa.   

Tot seguit es va procedir a restablir la cara de la façana mitjançant l'estesa de diverses capes successives de morter de calç, recuperant així els materials i tècniques antigues de construcció. Així doncs es va estendre una capa de regularització, sobre la qual s'hi van estendre dues capes més de morter de calç, colorejades en massa amb pigments terrosos, i deixant la darrera i última capa completament allissada, treballada manualment fins otorgant-li un efecte de satinat en tota la seva superficie. L'estesa es va anar realitzant paulatinament de dalt a baix, estenent per trams la darrera capa de morter, ja que damunt seu s'hi realitzaria l'estercit dels motius decoratius que omplirien la nova façana, per finalment esgrafiar-los. 

Altres treballs realitzats en estucs esgrafiats

Estuc tradicional de calç
Finalitzat
ACTUAL CA
Estuc tradicional de calç
30.11.-1
Estucs esgrafiats
Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
Finalitzat
ACTUAL CA
Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
30.11.-1
Estucs esgrafiats Arquitectura
La Muralla Medieval de L'Esquerda
Finalitzat
ACTUAL CA
La Muralla Medieval de L'Esquerda
30.11.-1
Arquitectura Jaciments arqueològics
Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
Finalitzat
ACTUAL CA
Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
30.11.-1
Estucs esgrafiats Arquitectura
La Capella de Sant Miquel, del Castell-Palau de La Bisbal d'Empordà
Finalitzat
ACTUAL CA
Vil·la romana dels Caputxins
Finalitzat
ACTUAL CA
Vil·la romana dels Caputxins
30.11.-1
Mosaics i paviments Arquitectura Jaciments arqueològics