Projectes realizats

Creu de terme de Sant Sebastià

Entre els mesos de març i abril de 2016 hem intervingut la creu de terme de Sant Sebastià, ubicada al camí que porta a l'ermita de Sant Sebastià, a Calaf, i que marca el límit entre els termes de Calaf i Calonge de Segarra. 

La creu de terme de Sant Sebastià està formada per la unió de dos elements dissociats: una base quadrada on s'hi encasta un fust octogonal molt desgastat, el qual és coronat per una creu de ferro que substituiria la creu de pedra original no conservada.
  
Es tracta d'una creu tallada en pedra, de tipus sorrenca, datada del segle XIX, de la qual però se'n desconeix la seva autoria.   


La nostra intervenció

La nostra intervenció s'ha centrat principalment en subsanar els danys produits per un accident de circulació ocorregut en l'indret, el qual va afectar greument la seva conservació. 

Tanmateix s'ha aprofitat l'ocasió per a realitzar un procés de restauració complet, que a més de l'adhesió i fixació del fragment de fust trencat, ha inclòs: la consolidació i estabilització de la base i el fust, la neteja i eliminació de capa biològica existent en gran part de la superfície dels dos elements de pedra, la retirada i eliminació d'intervencions anteriors, la reintegració volumètrica i segellat d'esquerdes i fissures existents i la seva reintegració cromàtica  i l'aplicació d'una capa de protecció a la creu de ferro del coronament.