Rellotge de sol del Pati de les Magnòlies, Girona

El Pati de les Magnòlies és el pati interior des del qual s’accedeix a l’edifici de l’antic Hospital de Santa Caterina (1666) i al voltant del qual es varen organitzar funcionalment les antigues instal·lacions hospitalàries.

L'any 1928, el decorador Josep M. Busquets va compondre aquest conjunt ornamental traçat amb esgrafiats damunt les parets del Pati de les Magnòlies, que ajuden a tenyir d'elegància i melangia aquest espai. La temàtica és ornamental, amb columnes salomòniques i figures geomètriques. La composició bicromàtica d'aquests esgrafiats s'adapta a l'estructura original del pati d’època barroca, així com la distribució de les finestres i balcons. 

A la façana nord, es destaquen les figures de Santa Caterina i Sant Jaume, els sants titulars de l'hospital amb els atributs martirials. Entre els diversos elements singulars dels esgrafiats en destaca també el rellotge de sol. Es troba situat a la façana de migdia, sobre el porxo d’accés al Pati de les Magnòlies des de la Plaça de Pompeu Fabra, al bell mig de l’entrada principal.

Els esgrafiats realitzats l’any 1928 van preveure aquest espai destinat al rellotge de sol tot i que no s’ha trobat documentació que confirmés que se n’havia completat l’execució. Malgrat això, ni en els treballs de rehabilitació de l’edifici per donar cabuda a la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona l’any 2007, ni en els treballs de restauració dels esgrafiats del 2014, es va arribar a completar la seva construcció. 

350è aniversari de l'Hospital de Santa Caterina

El passat 16 de maig d’aquest any s'ha commemorat el 350è aniversari de la inauguració de l’edifici. Dins d’aquest context històric, calia fer palès el reconeixement i homenatge que es mereix l’edifici pel llegat social i cultural que ha ofert a la ciutat, i per la suma de símbols que aglutina: de servei sanitari com a hospital, i institucional i organitzatiu com a seu administrativa; tot això sense perdre de vista el seu valor cultural, històric i patrimonial. 

Dins els actes de commemoració, i com a colofó i celebració de tots els valors que ha aglutinat aquest edifici per a la ciutat de Girona s'ha volgut completar la construcció del rellotge de sol del Pati de les Magnòlies, en l’espai que va ser preparat originalment l’any 1928 tot que no arribés mai a concloure’s.

La Societat Catalana de Gnomònica va ser creada l’any 1988 amb la voluntat de donar a conèixer el gran patrimoni de rellotges de sol que tenim als Països Catalans. Entre els objectius de la societat, cal destacar l’estudi i investigació dels rellotges de sol i altres instruments relacionats amb la mesura clàssica del temps, així com la promoció, construcció, recuperació i restauració de rellotges de sol; tot això, amb el foment de l’ofici de quadranter com a professional de la gnomònica. Així mateix, també assessora i col·labora amb entitats i organismes per a la realització d’activitats relacionades amb aquests objectius.

Els estudis, càlcul i proposta de disseny per a la instal·lació del rellotge de sol del Pati de les Magnòlies han estat efectuats per la Societat Catalana de Gnomònica. La qual dintre les propostes ha optat per un disseny conservador en harmonia amb l’espai i les característiques dels esgrafiats, tant en la composició com en els colors. 

Sobre el funcionament del rellotge, la Societat Catalana de Gnomònica ha promogut un quadrant on s'hi indiquin a més de les hores, els equinoccis i els solsticis, amb la voluntat d'oferir una major informació i fomentar la cultura del coneixement i la ciència. 

Respecte el lema, es va acordar per votació popular entre tots els treballadors de la nova seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. 

 "La força de les nostres idees la mesurarà el temps", Enric Prat de la Riba.

 

La nostra intervenció 

La nostra intervenció va consistir en traspassar el disseny del rellotge i el lema proposat damunt la superfície del quadrant esgrafiat de la façana nord del Pati de les Magnòlies. 

Per a la comprovació in situ dels càlculs gnomònics i la col·locació del gnòmon varem comptar amb Xavier Calabuig, aparellador i mestres quadranter.  

Altres treballs realitzats en estucs esgrafiats

Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
Finalitzat
ACTUAL CA
Els esgrafiats de la Capella dels Dolors
30.11.-1
Estucs esgrafiats Arquitectura
Rellotge de sol de Can Abras, Riudellots de la Selva (La Selva)
Finalitzat
ACTUAL CA
Rellotge de sol de Can Abras, Riudellots de la Selva (La Selva)
30.11.-1
Estucs esgrafiats Pintura mural Rellotges de Sol
Rellotge de sol de Can Paradets, Cassà de la Selva (Gironès)
ACTUAL CA
Rellotge de sol de Can Paradets, Cassà de la Selva (Gironès)
Estucs esgrafiats Pintura mural Rellotges de Sol
Les façanes de Can Gassó, Teià (Maresme)
ACTUAL CA
Les façanes de Can Gassó, Teià (Maresme)
Estucs esgrafiats Pintura mural
Rellotge de sol de Can Abras, Riudellots de la Selva (La Selva)
Finalitzat
ACTUAL CA
Rellotge de sol de Can Abras, Riudellots de la Selva (La Selva)
30.11.-1
Estucs esgrafiats Pintura mural Rellotges de Sol
Rellotge de sol de Can Paradets, Cassà de la Selva (Gironès)
ACTUAL CA
Rellotge de sol de Can Paradets, Cassà de la Selva (Gironès)
Estucs esgrafiats Pintura mural Rellotges de Sol